เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

Scope of Work


1. Design (ออกแบบ)


บริษัทฯ ให้บริการด้านงานออกแบบ รับออกแบบสร้างอาคาร บ้าน,หอพัก,สำนักงาน,คลังสินค้า,โรงงาน อาคารทั่วไป โดยนำเสนอรูปแบบการออกแบบ (Style) การแบ่งพื้นที่ใช้สอย (Zoning) และวางผังตามการใช้งาน (Lay-out-plan) ทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้างวิศวกรรม แบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล อีกทั้งทางบริษัทยังมีการนำเสนอด้วยภาพ 3 มิติ (3D) เสมือนจริง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดทุกมุมมองก่อนการสร้าง โดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์


2. Design and Development (ออกแบบและพัฒนาแบบ)


บริษัทฯ ให้บริการด้านงานออกแบบเบื้องต้น (Concept Design) และพัฒนาแบบต่อจนถึงรูปแบบงานก่อสร้างจนเป็นแบบพร้อมก่อสร้าง (Design Development) เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละอาคารและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอบสนองความต้องการของท่านได้

3. Construction (ก่อสร้าง)


บริษัทฯ ให้บริการด้านการก่อสร้าง ทั้งงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล ควบคุมงานโดยทีมงานสถาปนิก,วิศวกรรม, โฟร์แมน,ที่มีประสบการณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ


4. Consultant (ที่ปรึกษา)


บริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานออกแบบการควบคุมงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมให้คาแนะนำ ควบคุมคุณภาพงานและควบคุมงบประมาณตามเป้าหมายของลูกค้า

5. Renovation


บริษัทฯ รับเหมาต่อเติมปรับปรุงแก้ไข (Renovate) อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์โรงงานและสิ่งปลูกสร้างเก่า ทุกประเภท ทางบริษัทมีทีมวิศกรและสถาปนิกลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และออกแบบใหม่ก่อนการ Renovate ทุกครั้งเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้า


6. Redesign (ออกแบบใหม่)


บริษัทฯ บริการการออกแบบใหม่จากของเดิมให้เหมาะสม,ทันสมัยและประหยัดมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของออฟฟิศ โรงงาน อาคาร ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย พร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรค์กว่าสิ่งเดิมที่มีอยู่ เพื่อก่อเกิดเอกลักษณ์ใหม่ๆ