เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ไอ.พี.พี. อีโคพาร์ค 1
(อาคาร 4-5)

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : ระยอง
ขนาด : 21,000 ตารางเมตร

Completed in 2016.