เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ไอ. พี. พี. อีโคพาร์ค 1
(อาคาร 2-3)

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : แยกขนำไร่,ระยอง
ขนาด : 2,100 ตารางเมตร

Completed in 2016.