เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

Nigao Professional
OFFICE / WAREHOUSE / STAFF HOUSE

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : กรุงเทพฯ
ขนาด : 3,500 ตร.ม.

Completed in 2019.