เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี โลจิสติกส์ จำกัด
OFFICE / WAREHOUSE / STAFF HOUSE

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : ระยอง
ขนาด : 76,570 Sq.m.

Status: Under Construction