เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
EPG & EPP BUILDING

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : ระยอง
ขนาด : 21,000 ตารางเมตร

Completed in 2015