เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท อีสเทริน โพลีเทค จำกัด
Eastern Polytech co.,ltd

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : อยุธยา
ขนาด : 10,000 Sq.m.

Complete in 2012