เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท อีสเทริน โพลีแพค จำกัด
PACKAGING FACTORY

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : ระยอง
ขนาด : 21,000 Sq.m.

Complete in 2015