เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท อีสเทริน โพลีแพค จำกัด
STAFF HOUSE 48 rooms

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : ระยอง
ขนาด : 1,500 Sq.m.

Complete in 2015