เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์ สตอเรจ จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : สุมทรปราการ
ขนาด : 20,000 Sq.m.

Complete in 2013