เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
(คลังสินค้า 3)

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : ปลวกแดง, ระยอง
ขนาด : 9,000 ตารางเมตร

Completed in 2016.