เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
FACTORY

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : กรุงเทพฯ
ขนาด : 3,500 ตร.ม.

Complete in 2014