เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
RUBBER SHEET FACTORY

หมวดหมู่ : สำนักงาน / คลังสินค้า / บ้านพักคนงานพนักงาน
สถานที่ : นครศรีธรรมราช
ขนาด : 46,000 Sq.m.

Complete in 2008